Contact

Grzegorz Pogoda
PRODUCTION DIRECTOR

Piotr Stankiewicz
HEAD TECHNOLOGIST

Iwona Wardzińska
HEAD ACCOUNTANT

ZAKLAD WLOKIENNICZY BILINSKI SPOLKA JAWNA

Z. W. BILIŃSKI
REGISTERED PARTNERSHIP
29 MICKIEWICZA STREET
95-050 KONSTANTYNOW LODZKI
POLAND
NIP 7272720924
TEL. 042 211 05 02
FAX 042 211 05 06