logotypy1
logotypy2

Wdrożenie innowacyjnego procesu drogą do sukcesu. Innowacyjny proces barwienia tekstyliów z włókien celulozowych w oparciu o zautomatyzowany zamknięty obieg solanki

Aktualności, Dotacje unijne

Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA
DZIAŁANIE: II.3:
Zwiększenie konkurencyjności MŚP
PODDZIAŁANIE: II.3.1: Innowacje w MŚP

Etap 1 – Ogłoszenie:
Stworzenie oprogramowania ułatwiającego składanie zamówień i ich monitorowanie (TIK)
Oświadczenie o beztronności
Stworzenie oprogramowania ułatwiającego składanie zamówień i ich monitorowanie (TIK) – WYNIKI

OFERTY PRZETARGOWE MOŻNA SKŁADAĆ DO 10.05.2017 (Poniedziałek), DO GODZINY 16:00.

Etap 2 – Ogłoszenie:

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – w sprawie zamówienia 8 szt. aparatów barwiarskich typu JET
Oświadczenie o bezstronności do zapytania w sprawienie zamówienia 8 szt. aparatów barwiarskich typu JET – wersja edytowalna
Tabela do zapytania ofertowego w sprawie zamówienia 8 szt. aparatów barwiarskich typu JET – wersja edytowalna
Ogłoszenie wyników zakup 8 aparatów barwiarskich
Poprawione ogłoszenie wyników zakup 8 aparatów barwiarskich

OFERTY PRZETARGOWE MOŻNA SKŁADAĆ DO 27.06.2017 (Wtorek), DO GODZINY 16:00.

Etap 3 – Ogłoszenie:
Zapytanie ofertowe – w sprawie zamówienia kalander wybłyszczający do dzianin wraz z załącznikami
Oświadczenie o bezstronności do zapytania w sprawie zamówienia kalander wybłyszczający do dzianin – wersja edytowalna
Załącznik nr 2 do zapytania w sprawie zamówienia kalander wybłyszczający do dzianin – wersja edytowalna

OFERTY PRZETARGOWE MOŻNA SKŁADAĆ DO 25.01.2018 (czwartek), DO GODZINY 16:00.

Etap 4 – Ogłoszenie:
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – w sprawie zakupu oprogramowania do zarządzania farbiarnia i stanami magazynowymi chemii
Załacznik nr. 1 – Oświadczenie o bezstronnosci –
oprogramowanie

Załacznik nr. 2 – tabela 1 Oprogramowanie

OFERTY PRZETARGOWE MOŻNA SKŁADAĆ DO 28.02.2018 (środa), DO GODZINY 16:00.