PRZYGOTOWANIE DO DRUKU

W siedzibie naszej firmy możecie Państwo zapoznać się z bazą naszych wzorów zaprojektowanych przez młodych, kreatywnych Projektantów. Poza tym, w ramach inspiracji, można również skorzystać z naszej biblioteki zawierającej kilka tysięcy przykładowych wzorów przygotowanych przez największych światowych kreatorów designu. Ważne jest aby każdy wzór dostarczany przez Państwa spełniał poniższe kryteria. Ułatwi to nawiązanie stałej i sprawnej współpracy między naszymi firmami.

JAK PRZYGOTOWAĆ PLIK DO DRUKU?

DANE KTÓRE POWINIENEŚ PODAĆ PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA

wielkość wsadu
produkcyjnego

skład procentowy

format pliku wzoru

numer wzoru
(jeśli był już u nas wykonany)

wielkość raportu

szerokość
i gramaturę

DOSTARCZANIE
PLIKÓW

osobiście
na płycie CD lub DVD

e-mailem
dla plików do 10mb

większe pliki należy
przesłać do nas weTransferem drukarnia@farbiarniabilinski.pl




WIELKOŚĆ MA ZNACZENIE

W poniższej tabeli zaprezentowana została (pewnego rodzaju) zależność między megapixelami, rozdzielczością a wielkością potencjonalnego raportu. W przypadku składania zamówienia należy pamiętać, aby wielkość pliku była zbliżona do wielkości raportu.

megapixele roździelczość wielkość raportu
300dpi*
2.5 MPx 1920 x 1280 16 x 11cm
3.5 MPx 2288 x 1520 19 x 13 cm
5.6 MPx 2896 x 1936 25 x 16 cm
6.1 MPx 3024 x 2016 33 x 22 cm
10 MPx 3872 x 2592 34 x 22 cm
12 MPx 4240 x 2843 36 x 24 cm
14 MPx 4592 x 3056 39 x 25 cm
16 MPx 4912 x 3264 42 x 28 cm
24 MPx 6048 x 4032 51 x 34 cm

wszystkie wymiary raportów wydruków są… podane w zaokrą…gleniu
* -€“ 300 dpi to standardowy wydruk wysokiej jakości (np. wszystkie czasopisma są… drukowane przy 300 dpi)
** -“ nasze wydruki możemy wykonać‡ do 1200 dpi jednak trzeba w tym wypadku dostarczyć‡ proporcjonalnie większy plik

ZASADA POUFNOŚCI

Gwarantujemy, że dane przekazywane nam przez Klienta będą przetwarzane tylko i wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie będą udostępniane osobom trzecim, poza poniższymi wyjątkami.

Dane Klienta mogą zostać udostępnione osobom trzecim jedynie w celach:

właściwego
rozliczenia zamówienia

dostarczenia zlecenia za pośrednictwem firmy
kurierskiej lub innego środka transportu

egzekucji przeterminowanych
należności




WARUNKI OGÓLNE

Osoba zlecająca druk powinna:

znać i akceptować kwotę zlecenia – cenniki są ustalane indywidualnie dla potrzeb i oczekiwań naszych Klientów – więcej informacji otrzymasz pisząc pod adres
posiadać prawa autorskie do zamawianych prac (całości projektu, jak również poszczególnych elementów składowych),

dopilnować, aby dostarczone pliki nie zawierały wirusów,
dopilnować, aby dostarczone pliki były przygotowane zgodnie z wytycznymi
zapoznać się z możliwościami i ograniczeniami druku cyfrowego. Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. Sprawdzenie poprawności do druku jest bezpłatne.
Jako sprawdzenie pliku należy rozumieć: sprawdzenie poprawności formatu projektu, spadów i kolejności, sprawdzenie właściwości kolorystycznych.
Z.W Biliński nie jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności merytorycznej i językowej.
Naniesienie poprawek czy wykonanie wzorów na zamówienie Klienta jest możliwe po złożeniu zamówienia na wykonanie tej usługi i może być dodatkowo płatne.
Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druk u prac oraz projektów wykonywanych na jego zlecenie, i w tym także za wszelkie naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich.



PŁATNOŚCI

Dla zleceń jednorazowych, istnieje możliwość dokonania płatności przelewem lub w kasie zakładowej. Kwota zlecenia musi jednak przewyższać 200 PLN netto, w tej sytuacji towar zostanie wydany w momencie uregulowani płatności. Z formy płatności przelewem bez ograniczeń i z wynegocjowanym terminem płatności mogą korzystać jedynie te firmy, które nawiązały trwałą współpracę Z.W. Biliński Sp. J. i nie zalegają z płatnościami z tytułu wcześniejszych zleceń.