OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WEDŁUG RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

1) administratorem Twoich danych osobowych ZAKŁAD WŁÓKIENNICZY BILIŃSKI SPÓŁKA JAWNA NIP 7272720924, UL. ADAMA MICKIEWICZA 29, 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych Panią Joannę Bonowicz-Bednarek, z którym możesz się skontaktować pod adresem: iod@farbiarniabilinski.pl

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obsługi procesu zamówienia, działań marketingowych na podstawie udzielonej zgody oraz do kontaktu handlowego.

4) dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody lub w prawnie uzasadnionym interesie polegającym na zapewnieniu kontaktu, odpowiadaniu na zapytania, udzielaniu informacji, a także w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną

5) kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych są uzależnione od celu, w jakim się z nami kontaktujesz, oraz od tego, w jakiej pozostajemy relacji, zazwyczaj obejmują: numer telefonu, adres, nazwę, imię, nazwisko, funkcję (osoba reprezentująca lub decyzyjna) i email; zależy nam na tym, by za każdym razem wykorzystywać wyłącznie te dane, które są niezbędne

6) odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy, w tym nasza obsługa informatyczna, księgowa, prawna oraz podmioty współpracujące z nami, a także podmioty uprawnione do otrzymywania informacji na podstawie przepisów prawa

7) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej

8) Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji obsługi procesu zamówienia, działań marketingowych oraz do kontaktu w celach marketingowych, lub czasu niezbędnego w celu obrony lub dochodzenia roszczeń, a jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, do czasu wycofania przez Ciebie tej zgody

9) masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wysyłając mail na adres iod@farbiarniabilinski.pl, przy czym zrealizujemy te prawa na zasadach określonych przez RODO

10) gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

11) nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

12) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji obsługi procesu zamówienia, prowadzenia działań marketingowych oraz kontaktu.