logotypy1
logotypy2

Ogólne załączniki dla wszystkich funduszy

Aktualności, Dotacje unijne

1.Numer wniosku: POIR.03.02.01-10-0008/15 warunki ogólne i oświadczenie o bezstronności – WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC BADAWCZO- ROZWOJOWYCH CELEM ZAOFEROWANIA MATERIAŁÓW TEKSTYLNYCH O NOWYCH LEPSZYCH WŁAŚCIWOŚCIACH WIZUALNYCH I UŻYTKOWYCH:
Oświadczenie o bezstronności
Warunki Ogólne

1.Numer wniosku: RPLD.02.03.01 warunki ogólne i oświadczenie o bezstronności – WDROŻENIE INNOWACYJNEGO PROCESU DROGĄ DO SUKCESU. INNOWACYJNY PROCES BARWIENIA TEKSTYLIÓW Z WŁÓKIEN CELULOZOWYCH W OPARCIU O ZAUTOMATYZOWANY ZAMKNIĘTY OBIEG SOLANKI
Oświadczenie o bezstronności
Warunki Ogólne