logotypy1
logotypy2

Wdrożenie BAT wraz z nowymi usługami w zakresie druku zawiesinowego w Z. W. BILIŃSKI Sp. J. WND-RPLD-03.02.00-00-009/12

Dotacje unijne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ).

Numer projektu: WND-RPLD-03.02.00-00-009/12

Tytuł projektu: „Wdrożenie BAT wraz z nowymi usługami w zakresie druku zawiesinowego w Z. W. BILIŃSKI Sp. J.”

Beneficjent: Zakład Włókienniczy BILIŃSKI sp. j.

Tytuł osi i działania, z którego został dofinansowany projekt: Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Całkowita wartość projektu: 2 675 250,00 PLN

Dofinansowanie z RPO WŁ: 1 226 700 PLN

W tym dofinansowanie z EFRR: 1 042 695 PLN

Opis projektu: W wyniku realizacji projektu w firmie wnioskodawcy wdrożone zostaną nowe usługi wykończania tkanin oraz usługi wiedzochłonnej w zakresie analiz i badań przemysłowych technologii wykończenia tkanin i dzianin.

Przedmiotem projektu jest inwestycja w zakresie zastosowania nowej technologii druku cyfrowego, dzięki której zmniejszone zostanie negatywne oddziaływanie na środowisko.

Okres realizacji projektu: 02-2013 – 12-2013

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Zasady udzielania zamówień

OGŁOSZENIE 1 – ZAKOŃCZONE

Nabycie drukarki   WYNIKI

OGŁOSZENIE 2 – ZAKOŃCZONE

Nabycie zestawu komputerowego   WYNIKI

OGŁOSZENIE 3 – ZAKOŃCZONE

Nabycie sprzętu biurowego   WYNIKI

OGŁOSZENIE 4 – ZAKOŃCZONE

Nabycie  oprogramowania do grafiki rastrowej   WYNIKI

 

OGŁOSZENIE 5 – ZAKOŃCZONE

Nabycie oprogramowania do grafiki wektorowej   WYNIKI

 

OGŁOSZENIE 6 – ZAKOŃCZONE   

Nabycie trymera   WYNIKI