logotypy1
logotypy2

Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki materiałów włókienniczych

Aktualności, Dotacje unijne

ETAP 1.

OGŁOSZENIE – ZAKOŃCZONE

NABYCIE SUSZARKO-STABILIZATORA                     WYNIKI

 

OFERTY PRZETARGOWE MOŻNA SKŁADAĆ DO 18.06.2013 (WTOREK), DO GODZINY 16:00.

 

ETAP 2.

OGŁOSZENIE – zakończone

NABYCIE FULARDU BARWIĄCEGO                                      WYNIKI

NABYCIE PRALNICY SZEROKOŚCIOWEJ                             WYNIKI

 

OFERTY PRZETARGOWE MOŻNA SKŁADAĆ DO 16.10.2013 (ŚRODA), DO GODZINY 16:00

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 18.10.2013 (PIĄTEK), DO GODZINY 16:00

 ETAP 3.

OGŁOSZENIE

NABYCIE FULARDU LABORATORYJNEGO                                        WYNIKI

NABYCIE KOMORY STARZENIOWEJ                                                  WYNIKI

NABYCIE URZĄDZENIA DO BADANIA PILLINGU METODĄ MARTINDALE’A   WYNIKI

 

OFERTY PRZETARGOWE MOŻNA SKŁADAĆ DO 22.05.2014 (CZWARTEK), DO GODZINY 16:00

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 28.05.2014 (ŚRODA), DO GODZINY 16:00

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Bank Gospodarstwa Krajowego) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Numer projektu: POIG.04.03.00-00-D36/12

Umowa o kredyt technologiczny nr WAR/3060/12/RB

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki materiałów włókienniczych”

Beneficjent: Zakład Włókienniczy BILIŃSKI sp. j.

Tytuł osi, z której został dofinansowany projekt: 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie 4.3: Kredyt technologiczny

Głównym celem projektu jest wdrożenie nowej, innowacyjnej technologii obróbki materiałów włókienniczych z włókien celulozowych.