logotypy1
logotypy2

WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC BADAWCZO- ROZWOJOWYCH CELEM ZAOFEROWANIA MATERIAŁÓW TEKSTYLNYCH O NOWYCH LEPSZYCH WŁAŚCIWOŚCIACH WIZUALNYCH I UŻYTKOWYCH

Aktualności, Dotacje unijne

ETAP 1.

OGŁOSZENIE

NABYCIE SUSZARKO STABILIZATORÓW                           WYNIKI

NABYCIE APARATÓW BARWIARSKICH TYPU „BECZKA”  WYNIKI SPROSTOWANIE

NABYCIE APARATU BARWIARSKIEGO ZWROTNEGO TYPU
JIGGER   WYNIKI 
SPROSTOWANIE

 

OFERTY PRZETARGOWE MOŻNA SKŁADAĆ DO 05.05.2016R. (CZWARTEK) DO GODZ. 16.00.

ETAP 2.

OGŁOSZENIE

NABYCIE TUMBLERA SZEROKOŚCIOWEGO CIĄGŁEGO Z JEDNOSTKĄ NAPAWAJĄCĄ

NABYCIE TUMBLERA SZEROKOŚCIOWEGO CIĄGŁEGO Z JEDNOSTKĄ NAPAWAJĄCĄ – WERSJA DO EDYCJI

NABYCIE TUMBLERA SZEROKOŚCIOWEGO CIĄGŁEGO Z JEDNOSTKĄ NAPAWAJĄCĄ – WYNIKI

NABYCIE TUMBLERA SZEROKOŚCIOWEGO CIĄGŁEGO Z JEDNOSTKĄ NAPAWAJĄCĄ – ZAŁ.1 DO WYNIKÓW

OFERTY PRZETARGOWE MOŻNA SKŁADAĆ DO 03.11.2016R. (CZWARTEK) DO GODZ. 16.00.

ETAP 3.

OGŁOSZENIE

NABYCIE MASZYNY KOPAKTORUJĄCO-SANFORYZUJĄCEJ              WYNIKI

 

OFERTY PRZETARGOWE MOŻNA SKŁADAĆ DO 01.02.2017R. (ŚRODA) DO GODZ. 16.00.

ETAP 4.
Zapytanie- Zakup Powlekarki do Dzianin z zalacznikami
Zapytanie ofertowe na zakup powlekarki do dzianin z załącznikami 
Oświadczenie o bezstronności do edycji 
Tabela do zapytania ofertowego – do edycji
Ogłoszenie wyników Powlekarka część 1
Ogłoszenie wyników Powlekarka część 2
Ogłoszenie wyników Powlekarka część 3
Ogloszenie wynikow cz1 -Powlekarka ze sprostowaniem i datami

OFERTY PRZETARGOWE MOŻNA SKŁADAĆ DO 28.08.2017R. (Poniedziałek) DO GODZ. 16.00.        

ETAP 5.
Zapytanie- Zakup maszyny merceryzująco bielącej do tkanin i dzianin
Zapytanie ofertowe na zakup maszyny Marceryzujaca Bielacej do tkanin i dzianin 
Oświadczenie o bezstronności do edycji 
Tabela do zapytania ofertowego – do edycji
Przedłużenie zapytania ofertowego – Merceryzarka – podpisanie
Zapytanie ofertowe – przedłużenie – Merceryzarka
Ogłoszenie wyników Merceryzarka

OFERTY PRZETARGOWE MOŻNA SKŁADAĆ DO 08.08.2017R. (Wtorek) DO GODZ. 16.00.    

ETAP 6.
Zapytanie-w sprawie zamówienia na nabycie kalandra z frykcją do dzianin i tkanin
Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na nabycie kalandra z frykcją do dzianin i tkanin 
Załącznik nr 1 oświadczenie o bezstronności 
Zalącznik nr 2 – tabela – do edycji
Ogłoszenie w UE – Kalander
Przedłużenie zapytania ofert – Kalander
Informacja o wydłużeniu – Kalander
Ogłoszenie wyników kalander do frykcji

 

OFERTY PRZETARGOWE MOŻNA SKŁADAĆ DO 08.08.2017R. (Wtorek) DO GODZ. 16.00.    

Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Numer wniosku: POIR.03.02.01-10-0008/15

Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac badawczo- rozwojowych celem zaoferowania materiałów tekstylnych o nowych lepszych właściwościach wizualnych i użytkowych

Beneficjent: Zakład Włókienniczy BILIŃSKI sp. j.

Tytuł osi, z której został dofinansowany projekt: 3. Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1: Badania na rynek

Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R, jakie przeprowadzone zostały przez Zakład Włókienniczy Biliński w zakresie modyfikacji struktury włókien celulozowych.