Złoty Krzyż Zasługi

Aktualności

Dnia 13 grudnia 2011 r. PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Bronisław Komorowski, odznaczył Pana Waldemara Bilińskiego Złotym Krzyżem Zasługi.

Ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które wniosły szczególne zasługi dla Państwa Polskiego lub jego obywateli wykraczając poza zakres obowiązków a także osobom zasłużonym w działalności publicznej lub charytatywnej.

—————————————————————————————————————————-

On December 13, 2011, the PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF POLAND, Bronisław Komorowski, awarded Mr. Waldemar Biliński with the Golden Cross of Merit.

Established in 1923, it is granted to people who have made special contributions to the Polish State or its citizens by going beyond the scope of duties as well as persons deserving in public or charitable activities.

http://www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/ordery-i-odznaczenia/odznaczenia/krzyz-zaslugi/