KOLEKCJA WZORÓW

Aleksandra Michalska-Szwagierczak

Ur. w 1964 r. w Starachowicach. Dyplom z grafiki w WSP (obecnie UP) w Krakowie w 1989 r.

Od dwudziestu pięciu lat ilustruje książki dla dzieci. Współpracowała i współpracuje z wieloma wydawnictwami. Twórczość ilustratorska jest jej głównym zajęciem i pasją, a wszystkie inne zainteresowania ( baśnie, mitologie, egzotyczne kultury i przyroda) mają z nią ścisły związek. Oprócz tego zajmuje się pracą dydaktyczną z dziećmi i młodzieżą w ognisku plastycznym.6016-18-F
6016-18-E
6016-18-D
6016-18-C
6016-18-B
6016-18-A
5913-18-C
5913-18-A
5913-18-B
4710-18-B
4710-18-A
4709-18-C
4709-18-B
4709-18-A
4708-18-B
4708-18-A
4707-18-A
4707-18-B
4700-18-A
4699-18-C
4699-18-B
4699-18-A
4698-18-B
4698-18-A
4697-18-C
4697-18-B
4696-18-B
4697-18-A
4696-18-A
4695-18-C
4695-18-B
4695-18-A
4694-18-A
4693-18-A
4693-18-B
4692-18-B
4692-18-A